Śląsk 1975-1992

Śląsk 1975-1992

Zdjęcia przedstawiają krajobraz przemysłowy, osiedla robotnicze i ich mieszkańców na Górnym i Dolnym Śląsku w końcowej fazie komunizmu, w czasach gdy pracowały jeszcze przestarzałe huty i kopalnie.

Śląsk 1975-1992 »

Album "Śląsk" »
Album "Śląsk i Galicja" »
The British Journal of Photography »
Black+White Photography »

Śląsk i Zagłębie 2004-2014

Śląsk i Zagłębie 2004-2014

Cykl zdjęć przedstawiający krajobraz przemysłowy i miejski Górnego i Dolnego Śląska, oraz Zagłębia po upadku i likwidacji przestarzałego górnictwa i hutnictwa.

Śląsk i Zagłębie 2004-2014 »

Czytaj więcej... »

Galicja 1975-1990

Galicja 1975-1990

Cykl zdjęć prezentujący krajobraz, małe miasteczka i wsie, oraz ich mieszkańców w ubogich regionach Polski południowo-wschodniej.

Galicja 1975-1990 »

Dolny Śląsk 1983

Dolny Śląsk 1983

Zdjęcia pokazują małe miasteczka na terenach przyłączonych do Polski po II Wojnie Światowej, opuszczonych przez Niemców i zamieszkałych przez ludność polską przybyłą tu z utraconych terytoriów na wschodzie.

Dolny Śląsk 1983 »

Czytaj więcej... »

Łódź 2008-2012

Łódź 2008-2012

Łódź, miasto legenda, słynna "Ziemia Obiecana", symbol XIX-tego kapitalizmu, zwane też polskim Manchesterem. Łódź, to także miejsce wielu kultur: polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej.
Zdjęcia przedstawiają miasto po upadku dawnego przemysłu tekstylnego, pokazują stare dzielnice, robotnicze osiedla, ślady dawnej świetności i współczesne przemiany.

Łódź 2008-2012 »

Słowacja 2008-2011

Bielsko-Biała 2004-2010

Toruń 1986

Toruń 1986

Toruń to wiślańskie pejzaże i gotyckie zabytki, oraz w tamtym czasie ciasne zaniedbane uliczki pełne bawiących się dzieci.
Zdjęcia te powstały w wyniku sentymentalnej podróży do miasta urodzenia autora.

Toruń 1986 »

Osiedle w budowie 1980

Osiedle w budowie 1980

Krótki cykl zdjęć o budowie osiedla mieszkaniowego w schyłkowym okresie komunizmu w Polsce.

Osiedle w budowie 1980 »

Lublin 1974

Lublin 1974

Zdjęcia te zostały wykonane w ciągu jednego popołudnia i pokazują Lublin w czasach, gdy na ulicach łatwiej można było spotkać furmankę niż samochód.
Są to jedne z najwcześniejszych prac autora.

Lublin 1974 »

Warszawa 1973

Warszawa 1973

Zdjęcia te, to widoki Wisły i Warszawy w dawnych szarych latach 70-tych. Są to jedne z najstarszych zdjęć autora i początki pracy twórczej. Pierwsze prace, które zdobyły akceptacje na konkursach fotograficznych i były eksponowane na wystawach.

Warszawa 1973 »