Polska prowincjonalna I 2014-2018

Polska prowincjonalna II 2017-2019

Polska północna 2018-2019

Śląsk i Zagłębie 2004-2019

Śląsk i Zagłębie 2004-2019

Cykl zdjęć przedstawiający krajobraz przemysłowy Śląska i Zagłębia na początku XXI wieku, po likwidacji przestarzałych kopalń i hut. Zdjęcia pokazują także, że mimo upadku starych zakładów, przemysł ciężki nadal dominuje w śląskim i zagłębiowskim krajobrazie.

Śląsk i Zagłębie 2004-2019 »

METROPOLIA - miasta Śląska i Zagłębia 2004-2019

METROPOLIA - miasta Śląska i Zagłębia 2004-2019

Projekt zrealizowany we współpracy z Muzeum Śląskim, mający na celu pokazanie miast Aglomeracji Śląsko-Dąbrowskiej, które wejdą w skład planowanej Metropolii. Większość fotografii przedstawia starą zabudowę: osiedla robotnicze i XIX-wieczne ulice. Na fotografiach widać przemiany cywilizacyjne. Po upadku przestarzałego przemysłu powstają sklepy i male firmy. Zdjęcia pokazują współczesny wystrój miast: reklamy, szyldy, graffiti, witryny sklepów itp.

METROPOLIA - miasta Śląska i Zagłębia 2004-2019 »

METROPOLIA II - miasta Śląska i Zagłębia 2019

METROPOLIA - Katowice 2013-2019

Dolny Śląsk - miasta i miasteczka 2012-2016

Dolny Śląsk - miasta i miasteczka 2012-2016

Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego

Fotografie prezentują współczesny pejzaż miast i miasteczek Dolnego Śląska. Cykl ten został wykonany po 30 latach od pierwszego czarno-białego cyklu autora poświęconemu temu regionowi pt. "Dolny Śląsk 1983". Jest to region o skomplikowanej historii, z interesującą architekturą, leżący na styku kultur polskiej, niemieckiej i czeskiej, jednak od zakończenia II Wojny Światowej pozostaje nadal bardzo zaniedbany. ZREALIZOWANO W RAMACH STYPENDIUM Z BUDŻETU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dolny Śląsk - miasta i miasteczka 2012-2016 »

Dolny Śląsk - Wałbrzych 2012-2015

Dolny Śląsk - Wałbrzych 2012-2015

Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego

Cykl zdjęć przedstawiający krajobraz miejski i przemysłowy Wałbrzycha. Zdjęcia pokazują stare górnicze osiedla, które po upadku większości przestarzałych kopalń ulegają stopniowo degradacji. Na zdjęciach widać życie codzienne, a także przejawy drobnej przedsiębiorczości mieszkańców tych osiedli, takie jak małe sklepiki, czy niewielkie zakłady usługowe. Cykl ten jest częścią większego projektu pt. Dolny Śląsk - miasta i miasteczka. ZREALIZOWANO W RAMACH STYPENDIUM Z BUDŻETU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dolny Śląsk - Wałbrzych 2012-2015 »

Bielsko-Biała 2012-2018

Warszawa 2014-2017

Kraków 2011-2017

W stronę Opola 2013-2018

Tychy i Jastrzębie 2014-2019