Michał Cała jest reprezentowany
w Wielkiej Brytanii przez
MMX Gallery, London
www.mmxgallery.com

Ostatnie wydarzenia:

Belfast Photo Festival

Michal Cala SILESIA 1975-1985,
wystawa indywidualna,
MMX Gallery, London

Guardian